Kontakt
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Stránka je určená na evidenciu - zobrazenie výsledkov vyšetrení pre externých objednávateľov - lekárov.

Objednané výsledky vyšetrení je možné zobraziť, skopírovať, pripadne vytlačiť. Taktiež je možné vytlačiť jednotlivé žiadanky na vyšetrenia. Systém pre vyplňovanie žiadaniek je rozpracovaný a v krátkej dobe bude funkčný.

Ak Váš klinický systém podporuje komunikáciu cez službu FTP (File Transfer Protocol) je možné nastaviť namiesto používania portálu tento typ prenosu výsledkov na Váš počítač alebo server. Výsledky v takomto prípade je možné odosielať vo formáte DASTA (DS MZ ČR), HTML, PDF alebo TXT. V prípade záujmu kontaktujte prosím e-mailom Oddelenie informačných systémov (ois[at]ousa.sk).

Dôrazne Vás upozorňujeme na správne zadávanie kódov pracoviska a lekára
pri vystavovaní žiadaniek na jednotlivé vyšetrenia.
Pokiaľ použijete iné kódy, alebo sa zmenil kód Vášho pracoviska nedokážeme
garantovať správne zobrazenie výsledkov vyšetrení.

Riešenie technických problémov:

V prípade problémov s prihlásením, alebo v prípade, že sa Vám niektoré výsledky nezobrazili kontaktujte prosím ihneď Oddelenie informačných systémov OUSA (ois[at]ousa.sk), alebo Oddelenie marketingu (marketing[at]ousa.sk). Postaráme sa o nápravu.

Otázky k výsledkom vyšetrení:

V prípade problémov s výsledkami vyšetrení kontaktujte prosím priamo jednotlivé laboratórne pracoviská e-mailom, resp. telefonicky, alebo prostredníctvom stránky www.ousa.sk.

Ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy – kliknite na tento odkaz

Migrácia portálu (admin)
Pokiaľ Vám nefungujú Vaše pôvodné prihlasovacie údaje, vykonajte prosím RESET HESLA (nastavenie nového).